vanwaaruit / van waaruit

De spelling van waaruit is altijd correct.

  • Van waaruit heb je die foto's genomen?
  • Kun je zien van waaruit we onder vuur worden genomen?

De spelling vanwaaruit is ook correct als de combinatie als betrekkelijk bijwoord wordt gebruikt. Vanwaaruit verwijst dan als eerste zinsdeel van een bijzin naar het voorafgaande zelfstandig naamwoord.

  • De bunker vanwaaruit / van waaruit grootvader werd beschoten, staat er nog altijd.
  • Dat is het doorgangskamp vanwaaruit / van waaruit hij naar Oost-Pruisen werd vervoerd.

Taaladvies.net
Vanwaaruit / van waaruit

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons