velen / vele

Als vele naar personen verwijst en zelfstandig gebruikt wordt, schrijven we velen. Vele is zelfstandig gebruikt als er niet meteen een zelfstandig naamwoord op volgt en vele ook niet aangevuld kan worden met een zelfstandig naamwoord uit dezelfde zin of de zin die onmiddellijk voorafgaat.

 • In Amerika vinden velen het woord black discriminerend.
 • Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.
 • Velen van de groep hadden het af en toe moeilijk, maar elke horde werd genomen.
 • Velen van ons voelden zich aangesproken.

In de constructie vele van ... is zowel de vorm met -n als zonder -n correct als er na van met een meervoudig zelfstandig naamwoord wordt verwezen naar personen.

 • Velen / vele van de deelnemers waren in topvorm.

In de andere gevallen schrijven we altijd vele.

 • Vele van de planten hebben zich aan de weersomstandigheden aangepast. (geen persoon)
 • Nog vele jaren! (bijvoeglijk gebruik, bij jaren)
 • Van de vele mensen die hij gekend heeft, leeft haast niemand meer. (bijvoeglijk gebruik, bij mensen)
 • Sommige supporters bleven achter hun ploeg staan, maar vele riepen boe. (= vele supporters)
 • Enkele nv's overleefden de crisis, vele gingen failliet. (= vele nv's, geen persoon)


zelfstandige naamwoorden - spelling van meervouden

Taaladvies.net
Enige(n), enkele(n)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons