verafgelegen / veraf gelegen / ver afgelegen

Als verafgelegen bij een zelfstandig naamwoord staat, is verafgelegen de correcte spelling. Combinaties van veraf met een voltooid deelwoord schrijven we aan elkaar als ze als bijvoeglijk naamwoord gebruikt worden en als we maar één hoofdklemtoon horen: het verafgelegen gebied.

  • De minderjarigen in India die moeten werken voor de kost, komen vaak uit een verafgelegen gebied waar er honger heerst.

We schrijven doorgaans veraf gelegen als de combinatie in een zin staat met een persoonsvorm van het werkwoord zijn. We horen dan een klemtoon op beide woorden.

  • Het is een goed hotel, maar de bezienswaardigheden zijn veraf gelegen.

De schrijfwijze ver afgelegen is ook mogelijk, maar heeft een iets andere betekenis. In de combinatie een ver afgelegen gebied is ver een bepaling bij de woordgroep afgelegen gebied.

  • Ze heeft een reis gemaakt naar een ver afgelegen gebied in Rusland. (= een afgelegen gebied dat ver in Rusland ligt)

aaneenschrijven - woordgroep of samenstelling?

Taaladvies.net
Pas gehuwd stel / pasgehuwd stel

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons