verantwoordelijke

Verantwoordelijke is standaardtaal in België in de betekenis 'iemand die de leiding over iets of iemand heeft', ook in samenstellingen als afdelingsverantwoordelijke, teamverantwoordelijke, winkelverantwoordelijke. Het gaat dan bijvoorbeeld om de functie van baas, hoofd, leidinggevende, beheerder, uitbater enzovoort.

 • Ik wil de verantwoordelijke spreken!
 • Als teamverantwoordelijke geef je leiding aan een team van acht personen.
 • De winkelverantwoordelijke heeft de dagelijkse leiding van twee winkels.

Verantwoordelijke is standaardtaal in het hele taalgebied in de betekenis 'iemand die (juridisch) voor iets aansprakelijk is'.

 • De baas wil een gesprek met de verantwoordelijke voor deze grove fout.

Verantwoordelijke kan ook in het hele taalgebied gebruikt worden voor iemand die verantwoordelijk is of het aanspreekpunt is op een bepaald terrein, of iemand die zorgt voor bepaalde taken of projecten. In België wordt het woord vaker op die manier gebruikt dan in Nederland. Dat geldt ook voor samenstellingen als communicatieverantwoordelijke, dossierverantwoordelijke, gebouwverantwoordelijke, ICT-verantwoordelijke, planningsverantwoordelijke, projectverantwoordelijke.

 • Hij is de artistiek verantwoordelijke van het hele project.
 • Onze communicatieverantwoordelijke begeleidt en coördineert de interne communicatieacties van het bedrijf.

Het woord eindverantwoordelijke is in zowel Nederland als België erg gangbaar.

 • Maurice is eindverantwoordelijke voor dit project.

Taaladvies.net
Verantwoordelijke

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons