verblijfsbaby

Nu steden en gemeenten strenger optreden tegen schijnhuwelijken, worden er meer verblijfsbaby's geboren. Dat zijn baby's die gebruikt worden om een verblijfsvergunning te bemachtigen. Zo verwekken sommige buitenlandse mannen een baby bij een Belgische vrouw om zelf geregulariseerd te worden. Dikwijls heeft zo'n Belgische moeder oprechte bedoelingen en blijft ze alleen achter met de verblijfsbaby zodra de verblijfsstatus van de vader geregeld is. Ook het omgekeerde komt voor: buitenlandse vrouwen laten hun baby erkennen door een Belgische man. Zulke schijnerkenningen kunnen op dit ogenblik niet worden aangepakt. Er is wel een wetsontwerp in de maak.

6 juni 2016

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons