vergeten zijn / vergeten hebben

Als vergeten de betekenis 'niet meer weten', 'zich niet meer herinneren' heeft, is de vervoeging met zijn gangbaar.

 • Mijn man is vergeten wat hij allemaal moet doen.
 • Ik ben de regels van dat nieuwe spel vergeten.
 • Ze was vergeten hoe hij eruitzag.

Als vergeten de betekenis 'verzuimen te doen of mee te nemen' of 'er niet aan denken' heeft, kan vergeten zowel met hebben als met zijn vervoegd worden.

 • Sorry, ik heb / ben mijn schoolagenda vergeten.
 • Hij heeft / is vergeten de vuilniszakken buiten te zetten.
 • Mijn collega heeft / is haar bril thuis vergeten.

Taaladvies.net
Vergeten (ik ben / heb het -)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons