vergrootte / vergrote

Zowel vergrootte als vergrote is correct, maar het zijn vormen met een verschillende functie.

Vergrootte is de verleden tijd van het werkwoord vergroten. De stam van vergroten is vergroot. Om de verleden tijd te vormen, voegen we -te(n) toe aan de stam: vergroot + te(n) = vergrootte(n).

  • Het bedrijf vergrootte zijn winst.
  • Omdat ze hun geld niet goed konden beheren, vergrootten ze hun financiële problemen. 

Vergrote is een verbogen vorm van het voltooid deelwoord vergroot. Een voltooid deelwoord kan gebruikt worden als bijvoeglijke bepaling bij een zelfstandig naamwoord. Het wordt dan verbogen als een gewoon bijvoeglijk naamwoord.

  • de vergrote foto, met enkele -o- en enkele -t-, zoals in de grote foto, niet zoals de persoonsvorm in zij vergrootte de foto

werkwoorden vervoegen - spelling van de verleden tijd (o.v.t.)
werkwoorden vervoegen - spelling van het voltooid deelwoord

Taaladvies.net
Verbreedde / verbrede weg

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons