vermijden / voorkomen

Zowel vermijden als voorkomen is standaardtaal in het hele taalgebied in de betekenis 'ervoor zorgen dat iets niet gebeurt'. In België wordt vermijden veel vaker gebruikt dan voorkomen.

 • Onderzoek toont aan dat luchtvervuiling moeilijk te vermijden / voorkomen is.
 • Als hij voorzichtiger was geweest, had hij dat ongeval kunnen vermijden / voorkomen.

Vermijden kan ook 'ontwijken, mijden' of 'zich onthouden van' betekenen. In die betekenissen wordt voorkomen niet gebruikt.

 • In de zomer proberen we drukke badplaatsen te vermijden.
 • Omdat ik hem geen aangename collega vind, probeer ik hem te vermijden.
 • Mijn man vermijdt gespreksonderwerpen waarvan hij vreest dat ze tot ruzie zullen leiden.

Taaladvies.net
Vermijden / voorkomen

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons