vernatting

De Vlaamse Regering investeert de komende jaren in de vernatting van de bodem. Oude moerassen, plassen en meren, natte graslanden en veengebieden zullen worden hersteld. Dat kan bijvoorbeeld door water niet langer weg te pompen of door waterlopen zo aan te passen dat ze het water minder snel afvoeren. Zo wordt het water beter vastgehouden in de bodem en zijn we beter gewapend tegen aanhoudende droogte. Natte natuurgebieden vormen ook een buffer voor regenwater bij hevige regenval en bieden kansen voor bepaalde dier- en plantensoorten.

8 februari 2021

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons