verstek laten gaan / verstek geven* / forfait geven

Als een persoon of een ploeg voor een sportwedstrijd niet komt opdagen of om de een of andere reden niet kan spelen of moet opgeven, wordt in de standaardtaal in het hele taalgebied de uitdrukking verstek laten gaan gebruikt. In dezelfde betekenis komen de uitdrukkingen verstek geven* en verstek laten* voor, maar die zijn geen standaardtaal.

  • Onze basketploeg moest gisteren verstek laten gaan.

In de standaardtaal in België wordt voor verstek laten gaan ook de uitdrukking forfait geven gebruikt. Die uitdrukking komt vooral in sporttaal voor, maar ze wordt af en toe ook in andere contexten gebruikt. Forfait komt in de standaardtaal in België ook voor in samenstellingen als forfaitcijfers, forfaitscore en forfaitzege.

  • Onze basketploeg moest gisteren forfait geven.
  • Ik moest voor de vergadering forfait geven, omdat ik griep had.
  • Lokeren behaalde vanmiddag een forfaitzege tegen Sint-Niklaas.

Standaardtaal in het hele taalgebied zijn ook het laten afweten, zich terugtrekken, wegblijven, opgeven, afzeggen, niet komen opdagen, niet opkomen.

Taaladvies.net
Forfait geven / verstek laten gaan

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons