vertrouwensmonitor

Paul Van Grembergen, de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, overweegt om maandelijks een vertrouwensmonitor in te stellen: een onderzoek naar het vertrouwen van de Vlaamse burger in de overheid. In Nederland bestaat zo'n onderzoek al en heeft het de naam belevingsmonitor. Het woord monitor is al een tijdje in omloop in de betekenis 'onderzoek' of 'meetinstrument', maar die betekenissen zijn (nog) niet in de woordenboeken opgenomen. In België is er bijvoorbeeld al enkele keren een veiligheidsmonitor uitgevoerd, een telefonische enquête over de veiligheid van de burger en het functioneren van de politiediensten.

30 juni 2003

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons