vervoegen / zich vervoegen bij / zich voegen bij

Vervoegen (zonder zich) wordt meestal gebruikt in taalkundige zin. De betekenis van vervoegen is 'een werkwoord van vorm doen veranderen'.

 • Anderstaligen vervoegen onze werkwoorden vaak verkeerd.
 • Mijn zoontje leert nu op school hoe hij de onregelmatige werkwoorden moet vervoegen.

De betekenis van zich vervoegen bij is 'zich voegen bij, zich wenden tot, zich aansluiten bij'. Zich vervoegen bij is erg formeel. Meestal kunt u een gewoner synoniem gebruiken. Vooral in België wordt ook het werkwoord vervoegen (zonder zich) in die betekenis gebruikt, ook door standaardtaalsprekers. Maar er is een vrij grote groep taalgebruikers die dat gebruik afkeurt. Daarom is het niet duidelijk of vervoegen (zonder zich) in die betekenis tot de standaardtaal in België gerekend kan worden. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn in elk geval zich voegen bij, zich wenden tot, zich aansluiten bij.

 • Hij wil zich graag bij zijn vrienden voegen.
 • U kunt u bij de andere deelnemers voegen.
 • Ik hoop dat je je wilt aansluiten bij mijn team.
 • Kroatië staat klaar om zich bij de EU aan te sluiten.
 • Als u een probleem hebt, kunt u zich wenden tot de reisbegeleiders.

Taaladvies.net
Vervoegen / zich vervoegen bij

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons