verwittiging / waarschuwing

Het werkwoord verwittigen en het daarvan afgeleide zelfstandig naamwoord verwittiging zijn standaardtaal in België. Verwittigen heeft de betekenis 'iemand op iets opmerkzaam maken' en 'iemand op de hoogte brengen'.

  • Wilt u ons op tijd verwittigen als u aan het diner wilt deelnemen?
  • 'Ik verwittig je geen tweede keer', zei de leraar streng.
  • Dirk beweerde dat hij de verwittiging over de nieuwe vergaderdatum niet gekregen had.

In de combinatie iemand van iets verwittigen is verwittigen standaardtaal in het hele taalgebied, maar dat gebruik is vrij formeel.

  • De gemeente verwittigde de minister ervan dat er boekhoudfraude gepleegd was.

Standaardtaal in het hele taalgebied zijn naargelang van het geval onder meer waarschuwen, informeren, inlichten, op de hoogte brengen en het zelfstandig naamwoord waarschuwing.

Taaladvies.net
Verwittigen

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons