vicevoorzitter / vice-voorzitter

Het voorvoegsel vice- wordt vast aan het grondwoord geschreven. Voor de leesbaarheid kan er een facultatief koppelteken na het voorvoegsel staan.

  • vicealgemeensecretaris, vicecommercieeldirecteur, viceminister-president, vicepresident, vicevoorzitter

Als er klinkerbotsing is, is het koppelteken na vice- verplicht. Klinkerbotsing komt bij het voorvoegsel vice- voor in woorden met de lettercombinaties e+e, e+i en e+u.

  • vice-eersteminister, vice-intendant, vice-uitgever

aaneenschrijven - klinkerbotsing (koppelteken of trema)

Taaladvies.net
Vice algemeen secretaris / vicealgemeensecretaris

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons