voetpad / stoep / trottoir

Stoep, trottoir en voetpad zijn alle drie correct in de betekenis 'betegelde ruimte tussen de rijweg en de huizenrij in de bebouwde kom'. Voetpad heeft ook de algemenere betekenis 'een al dan niet verhard pad voor voetgangers'.

Taaladvies.net
Voetpad / stoep / trottoir

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons