voorafgaandelijk / voorafgaand

Voorafgaandelijk en voorafgaand zijn allebei correct, maar ze worden niet op dezelfde manier gebruikt. Voorafgaand is een bijvoeglijk naamwoord met als betekenis 'vroeger komend', 'plaatshebbend of plaatsgehad hebbend'. Als bijvoeglijk naamwoord kan het worden gecombineerd met een zelfstandig naamwoord.

  • Hij vroeg zich af of een voorafgaande studie nodig was.
  • Hij kreeg de boete zonder voorafgaande waarschuwing.

Voorafgaandelijk is een nogal formeel bijwoord, met als betekenis 'vooraf', 'van tevoren'. Het kan niet worden gecombineerd met een zelfstandig naamwoord.

  • De politie zal voorafgaandelijk controles uitvoeren.
  • Het plan moet voorafgaandelijk goedgekeurd worden.

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons