voortbewegingstoestel

Tot nog toe staan er in het verkeersreglement geen gedragsregels voor rolstoelgebruikers, rolschaatsers, steppers, skaters en dergelijken. Hun plaats op de openbare weg is bijvoorbeeld niet duidelijk beschreven. Daarom wordt het reglement nu aangepast en komt er een nieuwe categorie bij: voortbewegingstoestellen. Daartoe behoren alle verplaatsingsmiddelen die niet bij de klassieke voertuigsoorten kunnen worden ondergebracht en die ontworpen zijn om met lage snelheid gebruikt te worden. De betekenis van voortbewegingstoestel is ruim, waardoor het ook zal kunnen worden gebruikt voor verplaatsingsmiddelen die in de toekomst nog zullen opduiken.

12 december 2005

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons