voorzien

In de betekenis 'verwachten, voorspellen' is voorzien, zonder voorzetsel, standaardtaal in het hele taalgebied.

 • We voorzien weinig moeilijkheden.
 • Op grond van deze gegevens voorziet de regering een aanzienlijk begrotingstekort.
 • De werkzaamheden aan de ringweg starten later dan voorzien.

In de standaardtaal in België wordt voorzien ook zonder vast voorzetsel gebruikt in de betekenissen '(geld) uittrekken', 'organiseren, regelen', 'bepalen, vaststellen' en 'ter beschikking stellen'. In sommige van die betekenissen komt voorzien ook weleens in Nederland voor zonder voorzetsel, maar het is onduidelijk of dat gebruik ook in Nederland tot de standaardtaal gerekend kan worden.

 • De regering voorziet 350 miljoen euro voor de opvang van vluchtelingen.
 • De start van de wielerklassieker is voorzien om 11.35 uur.
 • De wet voorziet dat alle burgers die het zich kunnen permitteren, een ziekteverzekering afsluiten.
 • Er was een uitgebreid ontbijtbuffet voorzien voor de deelnemers.

In de standaardtaal in het hele taalgebied kan voorzien worden gebruikt met de vaste voorzetsels van en in: voorzien van ('verschaffen', 'bieden'; 'uitrusten met'), voorzien zijn van ('uitgerust zijn met'), voorzien in ('ter beschikking stellen, zorgen voor'), voorzien zijn in ('ter beschikking staan').

 • Met de opbrengst kunnen we de vluchtelingen voorzien van voedsel en medische verzorging.
 • De keuken is voorzien van een vaatwasser, een oven en een koelkast.
 • De werkgever is verplicht om bij collectief ontslag in outplacement te voorzien.
 • Er was in een uitgebreid ontbijtbuffet voorzien voor de deelnemers.

In de standaardtaal in België wordt voorzien ook met vast voorzetsel gebruikt in de combinaties zich voorzien op ('zich voorbereiden, bedacht zijn op'), voorzien zijn op ('voorbereid zijn op') en voorzien zijn voor ('uitgerust zijn voor, geschikt zijn voor').

 • Je moet je voorzien op koude nachten en dus zeker een warme slaapzak meenemen.
 • Hij was niet voorzien op zoveel weerstand en tegenwerpingen.
 • Het vakantiehuisje is voorzien voor tien personen.

Taaladvies.net
Voorzien

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons