vraagteken (voor aanhalingsteken, na aanhalingsteken, volgorde)

Als een vraagteken tot een aangehaalde zin behoort, staat het binnen de aanhalingstekens. In zulke zinnen komt er geen zinseindepunt meer achter het aanhalingsteken.

  • Hij zei: 'Mag ik nog wat chocolade?'

Als de inleidende zin, dat is de zin met een werkwoord als zeggen of vragen, een vraagzin is, staat het vraagteken buiten de aanhalingstekens. In dat geval valt de punt binnen de aanhalingstekens weg.

  • Zei hij: 'Ik wil graag nog wat chocolade'?

Als zowel de inleidende zin als de aangehaalde een vraagzin is, zijn er twee mogelijkheden: er komt zowel voor als na het aanhalingsteken een vraagteken of er komt alleen een vraagteken voor het aanhalingsteken.

  • Zei hij: 'Mag ik nog wat chocolade?'?
  • Zei hij: 'Mag ik nog wat chocolade?'

Taaladvies.net
Volgorde uitroepteken, vraagteken - aanhalingsteken

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons