vragen om / vragen naar / vragen achter*

Als vragen 'verzoeken' betekent, is om het gebruikelijke voorzetsel. Om kan ook worden weggelaten.

 • Ze is het beu dat hij altijd (om) geld vraagt.
 • Mag ik u (om) raad vragen?
 • Dagmar wil (om) euthanasie vragen.
 • Wil jij (om) een doggybag vragen?
 • Wat is er romantischer dan een meisje (om) haar hand vragen?

Vragen om kan ook de betekenis 'als het ware tot iets dwingen, het onvermijdelijk maken' hebben.

 • Die kinderen vragen gewoon om straf.

Vragen naar betekent meestal 'informeren naar'. Soms kan naar ook worden weggelaten.

 • Toen Peter naar Inges gezondheid vroeg, begon ze te huilen.
 • De prijs staat er niet op, zal ik (naar) de prijs vragen?
 • Misschien kunnen we in dat café (naar) de weg vragen.

Vragen naar kan ook de betekenis 'willen zien of spreken' hebben.

 • Niemand vroeg (naar) mijn rijbewijs.
 • Heeft er nog iemand naar mij gevraagd?

De combinatie vragen achter* is geen standaardtaal.

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons