vragen / verzoeken

Vragen en verzoeken zijn synoniemen. Formuleringen met vragen zijn het gebruikelijkst, zowel in gesproken als geschreven taal. Verzoeken is een formeler en schrijftaliger woord.

  • De directeur heeft iedereen gevraagd aan de personeelsvergadering deel te nemen.

Taaladvies.net
Vragen / verzoeken

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons