vreemd woord (taalkundige term)

synoniem = uitheems woord

Vreemde woorden zijn directe ontleningen uit een andere taal die niet of vrijwel niet aan het Nederlands zijn aangepast qua uitspraak, spelling en woordvorming. Voorbeelden zijn: e-mail, microwave, parterre, punaise, sowieso, überhaupt.

Directe ontleningen waarbij de oorspronkelijke vorm wel aan de spelling, uitspraak of woordvorming van het Nederlands is aangepast, worden bastaardwoorden genoemd. Voorbeelden zijn: biefstuk, deleten, commercie, solden, begeestering, middels.

De termen vreemd woord en bastaardwoord zijn op zich neutrale aanduidingen. De uitheemse oorsprong van een woord hoeft niet per se een afkeuring in te houden; veel leenwoorden zijn zonder meer in het Nederlands aanvaard.

Taaladvies.net
Barbarismen (anglicismen, gallicismen, germanismen) (algemeen)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons