vzw / v.z.w.* / VZW* / V.Z.W.*

De afkorting van vereniging zonder winstoogmerk is vzw, zonder punten en met kleine letters. Vzw is een initiaalwoord, een afkorting die uit de beginletters van woorden is samengesteld en die letter voor letter wordt uitgesproken. Initiaalwoorden worden in de regel met kleine letters en zonder punten geschreven. Aan het begin van een zin krijgt vzw een beginhoofdletter.

  • De vzw Lucia vestigt geregeld de aandacht op lacunes in het huidige sociale opvangnet.
  • Vzw's zijn ofwel onderworpen aan de rechtspersonenbelasting ofwel aan de vennootschapsbelasting.

In het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019 wordt nog de spelling VZW gebruikt. U bent niet verplicht om die spelling te volgen.


afkortingen - spelling van initiaalwoorden

Taaladvies.net
N.V. / NV / n.v. / nv (afkorting naamloze vennootschap)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons