waaraan / waar aan

We schrijven waaraan aan elkaar als de combinatie een voornaamwoordelijk bijwoord is. Een voornaamwoordelijk bijwoord is een combinatie van een van de bijwoorden van plaats er, hier, daar, waar, ergens, nergens en overal, en een of meer voorzetselbijwoorden, bijvoorbeeld af, aan, achter, door, heen, in, mee, op, toe, uit, van, voor.

In vraagzinnen met waaraan als eerste zinsdeel kunt u het voornaamwoordelijk bijwoord waaraan herkennen aan het feit dat u het kunt vervangen door aan wat of aan wie.

 • Waaraan moet je denken als je gaat trouwen? (= aan wat moet je denken als je gaat trouwen?)

In andere zinnen weet u dat het om het voornaamwoordelijk bijwoord waaraan gaat, als u van het gedeelte dat met waaraan begint, een aparte zin met daaraan kunt maken. In die zin kan daaraan worden vervangen door aan + het naamwoord waar het op slaat.

 • Dat zijn de symptomen waaraan je de ziekte herkent. (mogelijk is: daaraan / aan die symptomen herken je de ziekte)
 • Op deze lijst staan alle wedstrijden waaraan je hebt deelgenomen. (mogelijk is: daaraan / aan al die wedstrijden heb je deelgenomen)

In andere gevallen schrijven we waar aan in twee woorden. Waar en aan zijn dan woorden die tot een verschillend zinsdeel behoren.

 • Ze werkt op een boerderij waar aan veeteelt en akkerbouw wordt gedaan. (aan hoort bij veeteelt en akkerbouw)
 • Vooral in de hoogste jaren, waar aan literatuur veel aandacht wordt besteed, moet het aanbod van teksten aan strikte voorwaarden voldoen. (aan hoort bij literatuur)

De delen van het voornaamwoordelijk bijwoord waaraan zijn ook van elkaar gescheiden als er tussen waar en aan andere zinsdelen staan. Vaak is zowel de volgorde met de gesplitste vorm als die met de ongesplitste vorm mogelijk.

 • Waar moet je aan / waaraan moet je denken als je gaat trouwen?
 • Dat zijn de symptomen waar je de ziekte aan / waaraan je de ziekte herkent.


aaneenschrijven - combinaties met voorzetsels en bijwoorden

Taaladvies.net
Aaneenschrijven van combinaties met er, daar, hier en waar (algemeen)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons