waaruit / waar uit

We schrijven waaruit aan elkaar als de combinatie een voornaamwoordelijk bijwoord is. Een voornaamwoordelijk bijwoord is een combinatie van een van de bijwoorden van plaats er, hier, daar, waar, ergens, nergens en overal, en een of meer voorzetselbijwoorden, bijvoorbeeld af, aan, achter, door, heen, in, mee, op, toe, uit, van, voor.

In vraagzinnen met waaruit als eerste zinsdeel kunt u het voornaamwoordelijk bijwoord waaruit herkennen aan het feit dat u het kunt vervangen door uit wat of uit wie.

 • Waaruit bestaat het basispakket? (= uit wat bestaat het basispakket?)

In andere zinnen weet u dat het om het voornaamwoordelijk bijwoord waaruit gaat, als u van het gedeelte dat met waaruit begint, een aparte zin met daaruit kunt maken. In die zin kan daaruit worden vervangen door uit + het naamwoord waar het op slaat.

 • De liedjes waaruit je mag kiezen, zijn meestal cliché. (mogelijk is: daaruit / uit die liedjes mag je kiezen)
 • De chemische elementen vormen de bouwstenen waaruit de gehele schepping is opgebouwd. (mogelijk is: daaruit / uit die bouwstenen is de gehele schepping opgebouwd)

In andere gevallen schrijven we waar uit in twee woorden. Waar en uit zijn dan woorden die tot een verschillend zinsdeel behoren.

 • Het werk zal ook hervat worden in de andere depots, waar uit solidariteit werd meegestaakt. (uit hoort bij solidariteit)
 • Liefde is een onderwerp waar uit respect voor de ouders niet over gepraat wordt. (uit hoort bij respect)

De delen van het voornaamwoordelijk bijwoord waaruit zijn ook van elkaar gescheiden als er tussen waar en uit andere zinsdelen staan. Vaak is zowel de volgorde met de gesplitste vorm als die met de ongesplitste vorm mogelijk. 

 • Waar bestaat het basispakket uit / waaruit bestaat het basispakket?
 • De liedjes waar je uit / waaruit je mag kiezen, zijn meestal cliché.


aaneenschrijven - combinaties met voorzetsels en bijwoorden

Taaladvies.net
Aaneenschrijven van combinaties met er, daar, hier en waar (algemeen)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons