waarvan / waar van

We schrijven waarvan aan elkaar als de combinatie een voornaamwoordelijk bijwoord is. Een voornaamwoordelijk bijwoord is een combinatie van een van de bijwoorden van plaats er, hier, daar, waar, ergens, nergens en overal, en een of meer voorzetselbijwoorden, bijvoorbeeld af, aan, achter, door, heen, in, mee, op, toe, uit, van, voor.

In vraagzinnen met waarvan als eerste zinsdeel kunt u het voornaamwoordelijk bijwoord waarvan herkennen aan het feit dat u het kunt vervangen door van wat of van wie.

 • Waarvan zullen we leven? (= van wat zullen we leven?)

In andere zinnen weet u dat het om het voornaamwoordelijk bijwoord waarvan gaat, als u van het gedeelte dat met waarvan begint, een aparte zin met daarvan kunt maken. In die aparte zin kan daarvan worden vervangen door van + het naamwoord waar het op slaat.

 • Is dit het leven waarvan je als tiener droomde? (mogelijk is: daarvan / van dit leven droomde je als tiener)
 • Het is een investering waarvan ik elke dag geniet. (mogelijk is: daarvan / van die investering geniet ik elke dag)

In andere gevallen schrijven we waar van in twee woorden. Waar en van zijn dan woorden die tot een verschillend zinsdeel behoren.

 • In ruimtes waar van nature veel damp aanwezig is, kun je beter geen rookmelder plaatsen. (van hoort bij nature)
 • Oostende is een gezellige stad, waar van alles te beleven valt. (van hoort bij alles)

De delen van het voornaamwoordelijk bijwoord waarvan zijn ook van elkaar gescheiden als er tussen waar en van andere zinsdelen staan. Vaak is zowel de volgorde met de gesplitste vorm als die met de ongesplitste vorm mogelijk.

 • Waar zullen we van / waarvan zullen we leven?
 • Is dit het leven waar je als tiener van / waarvan je als tiener droomde?


aaneenschrijven - combinaties met voorzetsels en bijwoorden

Taaladvies.net
Aaneenschrijven van combinaties met er, daar, hier en waar (algemeen)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons