wandelen sturen

De uitdrukking iemand wandelen sturen ('iemand wegsturen onder een voorwendsel') is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn (iemand) met een kluitje in het riet sturen en (iemand) afschepen.

  • Consumenten kennen de regels rond garantie niet altijd zo goed, waardoor ze vaak met een kluitje in het riet worden gestuurd / wandelen worden gestuurd / worden afgescheept.

De uitdrukking iemand wandelen sturen wordt in België soms ook in de betekenis 'iemand ontslaan' gebruikt, maar in die betekenis is ze geen standaardtaal.

  • De premier heeft verschillende kabinetsleden ontslagen.

Taaladvies.net
Wandelen sturen

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons