wedde / loon / salaris

Zowel loon als salaris kan in het hele taalgebied worden gebruikt in de betekenis 'geldelijke vergoeding voor verricht werk'. In België is loon het gebruikelijkst, in Nederland salaris. In de standaardtaal in België wordt ook wedde gebruikt in die betekenis. In Nederland is het woord wedde weinig gebruikelijk en heeft het bovendien een beperktere betekenis, namelijk 'bezoldiging van ambtenaren en militairen'. Wedde wordt in Nederland als verouderd beschouwd.    

  • Je loon / salaris / wedde wordt op de laatste dag van de maand uitbetaald.
  • In oktober stijgen de lonen / salarissen / weddes van het overheidspersoneel.

In samenstellingen is een combinatie met loon doorgaans het gewoonst (bijvoorbeeld loononderhandelingen, loonsverhoging) of de enige mogelijkheid (bijvoorbeeld loonconflict, stukloon, uurloon).

Taaladvies.net
Wedde / loon / salaris

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons