weesziekte

Weesziekten zijn ziekten die bij minder dan vijftig op de honderdduizend mensen voorkomen. Doordat de patiëntenpopulaties zo klein zijn, is het voor de geneesmiddelenindustrie financieel niet interessant om medicijnen tegen weesziekten op de markt te brengen. De enkele medicijnen die wel op de markt zijn, zijn enorm duur. Een voorbeeld van een weesziekte is het atypisch hemolytisch-uremisch syndroom, de nierziekte waaraan de zevenjarige Viktor lijdt en waarvan de behandeling 18.000 euro per maand kost.

6 mei 2013

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons