weinigen / weinige

Als weinige naar personen verwijst en zelfstandig gebruikt wordt, schrijven we weinigen. Weinige is zelfstandig gebruikt als er niet meteen een zelfstandig naamwoord op volgt en weinige ook niet aangevuld kan worden met een zelfstandig naamwoord uit dezelfde zin of de zin die onmiddellijk voorafgaat. In de constructies weinige van ... en weinige onder ... schrijven we altijd een meervoudsuitgang -n als er naar personen wordt verwezen. In die constructie is weinige altijd zelfstandig gebruikt.

 • Weinigen doen het hem na.
 • Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.
 • Als een van de weinigen van de klas wist hij mijn naam vanaf het begin te onthouden.
 • Slechts weinigen van ons voelden zich aangesproken.

In de constructie weinige van ... is zowel de vorm met -n als zonder -n correct als er na van met een meervoudig zelfstandig naamwoord wordt verwezen naar personen.

 • Weinigen / weinige van de aanwezigen in de rechtszaal hadden ervaring met een getuigenverhoor.

In de andere gevallen schrijven we altijd weinige.

 • Slechts weinige van de rotstekeningen zijn nog intact. (geen persoon)
 • De weinige toeschouwers hebben het zich niet beklaagd. (bijvoeglijk gebruik, bij toeschouwers)
 • Er woont niemand meer in de weinige dorpen die je passeert. (bijvoeglijk gebruik, bij dorpen)
 • Vele supporters bleven achter hun ploeg staan en maar weinige riepen boe. (= weinige supporters)
 • Van die nv's overleefden er maar weinige de crisis. (geen persoon)

zelfstandige naamwoorden - spelling van meervouden

Taaladvies.net
Enige(n), enkele(n)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons