werkwoorden met her-

Werkwoorden met het voorvoegsel her- komen in de standaardtaal geregeld voor. Voorbeelden zijn herformuleren, hergebruiken, herontdekken, herschrijven en herwaarderen.

Niet alle werkwoorden met her- zijn altijd en overal even gangbaar. Bij sommige werkwoorden wordt het voorvoegsel her- bijna alleen in België gebruikt. Standaardtaal in België zijn onder meer herbeginnen, herbekijken en herschilderen. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn combinaties met opnieuw: opnieuw beginnen, opnieuw bekijken, opnieuw schilderen. Een aantal andere werkwoorden met het voorvoegsel her- komen vooral in formele contexten voor, bijvoorbeeld herdefiniëren, herinstuderen en herkrijgen. Een combinatie met opnieuw of terug- is neutraler: opnieuw definiëren, opnieuw instuderen, terugkrijgen.

Taaladvies.net
Herkrijgen, herbeginnen
Hergeïnterpreteerd / geherinterpreteerd

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons