werkwoordstijd (taalkundige term)

synoniem = tempus (enkelvoud), tempora (meervoud)

Werkwoorden komen in verschillende tijden voor. We maken een onderscheid tussen tegenwoordige, verleden en toekomende tijden. We maken ook een onderscheid tussen onvoltooide en voltooide tijden: tijden zonder voltooid deelwoord tegenover tijden met een voltooid deelwoord (zoals gesnurkt, gebleven). In het totaal onderscheiden we acht werkwoordstijden.

 1. de onvoltooid tegenwoordige tijd, o.t.t. (het presens): ik snurk, ik blijf;
 2. de onvoltooid verleden tijd, o.v.t. (het imperfectum): ik snurkte, ik bleef;
 3. de voltooid tegenwoordige tijd, v.t.t. (het perfectum): ik heb gesnurkt, ik ben gebleven;
 4. de voltooid verleden tijd, v.v.t. (het plusquamperfectum): ik had gesnurkt, ik was gebleven;
 5. de onvoltooid tegenwoordig toekomende tijd, o.t.t.t. (het futurum): ik zal snurken, ik zal blijven;
 6. de voltooid tegenwoordig toekomende tijd, v.t.t.t. (het futurum exactum): ik zal gesnurkt hebben, ik zal gebleven zijn;
 7. de onvoltooid verleden toekomende tijd, o.v.t.t. (het futurum praeteriti): ik zou snurken, ik zou blijven;
 8. de voltooid verleden toekomende tijd, v.v.t.t. (het futurum exactum praeteriti): ik zou gesnurkt hebben, ik zou gebleven zijn.

Werkwoorden: d / dt / t
Werkwoorden: vervoeging

Taaladvies.net
Werkwoorden met een zwakke en een sterke vervoeging (algemeen)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons