werkzaam binnen / bij de overheid

Zowel werkzaam binnen de overheid als werkzaam bij de overheid is correct. Binnen wordt hier gebruikt in een minder letterlijke betekenis dan in combinaties als binnen de stad; er is geen sprake van een concrete ruimte. Daartegen is geen bezwaar, maar veelvuldig gebruik van binnen kan storend zijn. Meestal kan binnen vervangen worden door bij, in, van enzovoort.

  • Ze is al 25 jaar werkzaam binnen / bij de overheid.
  • Als manager moet je weten wat er leeft binnen / in je organisatie.
  • Alle medewerkers binnen / van het bedrijf zijn gepassioneerd met hun vak bezig.

Taaladvies.net
Binnen de overheid

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons