wetboek (hoofdletter)

Zowel de schrijfwijze zonder hoofdletter als met hoofdletter is correct, maar er is een verschil in betekenis. Als wetboek gebruikt wordt in de algemene betekenis 'verzameling van wetten', wordt het met een kleine letter geschreven. Het woord wetboek is dan een soortnaam.

  • Een nieuw wetboek vormt een noodzakelijke spil tussen het verleden en de toekomst.
  • Het is niet toegestaan om wetboeken, wetteksten of andere documentatie te gebruiken tijdens het examen.

Als een specifieke verzameling van rechtsbepalingen bedoeld wordt, schrijven we Wetboek met een hoofdletter. Het woord Wetboek is dan een eigennaam.

  • Het Burgerlijk Wetboek bevat de belangrijkste regels over het Belgische privaatrecht.
  • Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen schrapt een aantal vennootschapsvormen en integreert ze in vennootschapsvormen die behouden blijven.


hoofdletters - titels van boeken, films, artistieke onderscheidingen en evenementen

Taaladvies.net
Wetboek (hoofdletter?)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons