Wetsmatiging

De Vlaamse overheid heeft een Kenniscel Wetsmatiging opgericht. Deze kenniscel heeft drie taken: de hoeveelheid wetgeving matigen, de Vlaamse regelgeving vereenvoudigen en de administratieve overlast voor de burger beperken. Ze zal er bijvoorbeeld voor zorgen dat formulieren overzichtelijk zijn en in een duidelijke taal worden opgesteld, zodat de burger ze gemakkelijk en snel kan invullen. Ook de elektronische communicatie tussen burger en overheid behoort tot de opdracht van de kenniscel.

24 februari 2003

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons