wettelijk / wettig

Wettig en wettelijk zijn synoniemen in de betekenis 'overeenkomstig, volgens de wet'. 

  • De tuchtprocedure is wettig / wettelijk verlopen.
  • De vrederechter zal onderzoeken of de onteigening wettig / wettelijk is.

Wettelijk betekent daarnaast ook 'behorend tot de wet, bij de wet bepaald, in de wet vastgelegd'. 

  • Als consument krijgt u twee jaar wettelijke garantie op uw aangekochte producten.
  • Je vakantiedagen overdragen naar het volgende werkjaar is wettelijk niet toegelaten.

In de praktijk speelt voor het gebruik van wettig of wettelijk ook de gebruikscontext een belangrijke rol. In sommige combinaties is wettelijk de gebruikelijkste vorm, bijvoorbeeld wettelijke aansprakelijkheid, wettelijke bepaling, wettelijk erfdeel, wettelijk minimumloon, wettelijke normen, wettelijke pensioenleeftijd, wettelijk samenwonen, wettelijke verplichting, wettelijke voordelen, wettelijk voorschrift. In andere combinaties is wettig het gebruikelijkst, bijvoorbeeld wettige echtgenoot, wettig gedeponeerd, wettige kinderen, wettige opvolgers

Soms is zowel wettelijk als wettig gebruikelijk, bijvoorbeeld wettelijk / wettig betaalmiddel, wettelijk / wettig bewijs, wettelijke / wettige daad, wettelijke / wettige erfgenaam, wettig / wettelijk huwelijk, wettige / wettelijke reden, wettige / wettelijke vader.

Taaladvies.net
Wettig - wettelijk

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons