wie is / wie zijn

Zowel wie is als wie zijn is correct. Als het vragend voornaamwoord wie onderwerp is, staat de persoonsvorm doorgaans in het enkelvoud, ook als het om meer dan één persoon of dier gaat.

 • Wie is er ziek? (bijvoorbeeld mijn zoon)
 • Wie maakt er zoveel lawaai? (bijvoorbeeld de honden van de buren)
 • Wie moet de subsidieaanvraag invullen? (bijvoorbeeld alle organisaties die gesubsidieerd willen worden)

Als vaststaat dat het om meer personen gaat, is de meervoudsvorm ook mogelijk.

 • Wie is / zijn dat op de foto's?
 • Wie wil / willen er allemaal meegaan?

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons