windstreken, windrichtingen (hoofdletter)

Benamingen voor windrichtingen schrijven we met een kleine letter.

 • Eergisteren is ten noorden van Brussel een vliegtuigje neergestort.
 • In het oosten van Congo komt het al jaren tot gewelddadigheden tussen het leger en rebellengroepen.
 • Vooral ten zuiden van de Samber en de Maas blijft de sneeuw liggen.
 • Er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot noordwesten.

We schrijven Noorden, Oosten, Zuiden en Westen met een hoofdletter als we er een geografisch, economisch of politiek gebied mee bedoelen. Noorden, Oosten, Zuiden of Westen wordt dan als een aardrijkskundige naam beschouwd. De betekenis is afhankelijk van de context.

 • Brugge wordt ook wel het Venetië van het Noorden genoemd. (= de noordelijke landen van Europa)
 • Het boek werpt een blik op eerlijke handel, het broeikaseffect en de kloof tussen het Noorden en het Zuiden. (= de ontwikkelde landen en de ontwikkelingslanden)
 • We zullen het vandaag hebben over de invloed van het Oosten op de westerse klassieke muziek. (= Azië)
 • Het rijke Westen is niet voorbereid op een nieuwe financiële crisis. (= West-Europa en Noord-Amerika samen)

Noorden, Oosten, Zuiden en Westen krijgen ook een hoofdletter in een aantal vaste combinaties.

 • het Hoge Noorden, het Verre Oosten, het Nabije Oosten, het Midden-Oosten, het Verre Westen, het Wilde Westen

In samengestelde aardrijkskundige namen schrijven we namen van windstreken met een hoofdletter.

 • Noord-Afrika, Oost-Vlaanderen, Zuidwest-Vlaanderen (het zuidwesten van Vlaanderen), Zuid-West-Vlaanderen (het zuiden van West-Vlaanderen), Zuid-Amerika, West-Europa

De afleidingen noords, noordelijk, oosters, oostelijk, westers, westelijk, zuiders en zuidelijk worden met een kleine letter geschreven, tenzij ze deel uitmaken van een eigennaam.

 • Spanje warmt sneller op dan de rest van het noordelijk halfrond.
 • Er waait een oosterse wind door de modewereld.
 • Na de overval vluchtten de daders in zuidelijke richting.
 • Laâyoune is de voornaamste stad van de Westelijke Sahara.


hoofdletters - aardrijkskundige namen

Taaladvies.net
Noorden (in het - van het taalgebied) (hoofdletter?)
Westen (het rijke -) (hoofdletter?)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons