In de versafdeling van supermarkten zie je weleens klanten schouderdiep in een koelvak gaan om achteraan het product met de langste houdbaarheidsdatum te pakken. Die praktijk wordt datumduiken genoemd. Veel supermarkten zeggen geen probleem te hebben met datumduiken, omdat de klant koning is en omdat bijvoorbeeld singles en kleine eters gebaat kunnen zijn bij een langere houdbaarheidsdatum. Volgens sommigen leidt datumduiken ertoe dat goede producten uiteindelijk onverkocht worden weggegooid.

6 maart 2017