De voorbije dagen hebben we in Belgiƫ te maken gehad met een dunkelflaute. Dat is een periode waarin er vrijwel geen zonne- en windenergie kan worden opgewekt, omdat er weinig zonlicht en wind is. De energiesector moet dan maatregelen nemen om het verzwakte aanbod van groene energie uit zonnepanelen en windmolens te compenseren met energie uit onder andere gascentrales. De opslagcapaciteit van thuisbatterijen is op dit moment nog te klein om het tekort tijdens een dunkelflaute op te vangen. Dunkelflaute komt uit het Duits. Het is een samenstelling van Dunkel ('donker, duisternis') en Flaute ('windstilte, flauwte').

22 november 2021