In deze tijden van corona heeft men het soms over de preventieparadox: juist omdát een preventieve maatregel goed werkt, kan hij als overbodig of overdreven worden ervaren. Als er krachtig wordt ingegrepen op het moment dat de besmettingscijfers nog meevallen en de curves nog niet exponentieel de hoogte in schieten, lijkt de ingreep voor velen buiten proportie. Achteraf is er een vergelijkbaar perceptieprobleem: omdat het rampscenario vermeden is, kunnen veel mensen moeilijk geloven dat het zonder de maatregelen wel had kunnen plaatsvinden. Een paradox is een 'schijnbare tegenstrijdigheid'.

8 maart 2021