word lid / wordt lid*

De correcte vorm is word lid. Voor de gebiedende wijs (imperatief) gebruiken we de stam van het werkwoord. Er wordt dus geen uitgang -t aan toegevoegd.

Er is een eenvoudig trucje om te achterhalen of u -d of -dt moet schrijven: vergelijk met een werkwoord waarvan de stam niet op een -d eindigt – bijvoorbeeld zingen, brengen of zoeken – en spel het op dezelfde manier.

  • Word eens wakker, zoals Zing eens een liedje.
  • Leid je ploeg naar de overwinning, zoals Breng je ploeg naar de overwinning. (je = bezittelijk voornaamwoord)


werkwoorden vervoegen - spelling van de gebiedende wijs (imperatief)

Taaladvies.net
Wordt / word lid

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons