worden (vervoegen)

Vervoeging:

 • ik word, jij wordt, u wordt, hij wordt, wij worden
  bij inversie: word ik, wat wordt je broer, wordt u, wordt hij
  bij inversie met je/jij als onderwerp: wat word je, wat word jij
 • gebiedende wijs: word maar eens flink boos
 • ik werd, jij werd, u werd, hij werd, wij werden
 • ik ben geworden

Er is een eenvoudig trucje om te achterhalen of u -d of -dt moet schrijven: vergelijk met een werkwoord waarvan de stam niet op een -d eindigt – bijvoorbeeld blijven – en spel het op dezelfde manier.

 • ik word, zoals ik blijf
 • word ik, zoals blijf ik
 • je/jij wordt, zoals je/jij blijft
 • word je/jij, zoals blijf je/jij
 • Wordt je vader ook aangehouden?, zoals Blijft je vader ook aangehouden?
 • u wordt, zoals u blijft
 • wordt u, zoals blijft u
 • hij wordt, zoals hij blijft
 • wordt hij, zoals blijft hij
 • word lid, zoals blijf lid

Bij combinaties met je is het niet altijd even duidelijk of je het onderwerp van de zin is. Als u daaraan twijfelt, kunt u je proberen te vervangen door jij of jou(w). Als je vervangen kan worden door jij, is je het onderwerp. Als het onderwerp je/jij achter de persoonsvorm staat, is de correcte vervoeging word je/jij.

 • Dan word je snel moe, zoals Dan word jij snel moe (het onderwerp is je)
 • Word je goed verzorgd?, zoals Word jij goed verzorgd? (het onderwerp is je)

Als je vervangen kan worden door jou(w), is je niet het onderwerp van de zin.

 • Wordt je broer snel moe?, zoals Wordt jouw broer snel moe? (het onderwerp is niet je, maar je broer)
 • Wordt je broer goed verzorgd?, zoals Wordt jouw broer goed verzorgd? (het onderwerp is niet je, maar je broer)
 • Dat betalingsbewijs wordt je per mail bezorgd, zoals Dat betalingsbewijs wordt jou per mail bezorgd. (het onderwerp is niet je, maar dat betalingsbewijs)
 • Dat wordt je kwalijk genomen, zoals Dat wordt jou kwalijk genomen. (het onderwerp is niet je, maar dat)
 • In dat geval wordt je hulp geboden door de buren, zoals In dat geval wordt jou hulp geboden door de buren. (het onderwerp is niet je, maar hulp)


werkwoorden vervoegen - spelling van de stam en de tegenwoordige tijd (o.t.t.)

Taaladvies.net
D, t, dt

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons