YouTube / youtube* / Youtube*

De correcte spelling is YouTube, met twee hoofdletters. Bij merk- en bedrijfsnamen nemen we de schrijfwijze over die de naamgever gekozen heeft.

Ook in samenstellingen met YouTube behouden we de twee hoofdletters. Voor de leesbaarheid kan er een facultatief koppelteken na de eigennaam staan. Op die manier kunt u de merknaam beter laten uitkomen.

  • YouTubefilmpje / YouTube-filmpje
  • YouTubewebsite / YouTube-website

Het werkwoord youtuben schrijven we volledig met kleine letters, zoals andere werkwoorden die van een eigennaam zijn afgeleid.


hoofdletters - namen van instanties, bedrijven, organisaties, gebouwen en merken

Taaladvies.net
Powerpointpresentatie / Powerpoint-presentatie / PowerPoint-presentatie / PowerPointpresentatie / powerpointpresentatie

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons