zelfstandige naamwoorden - 1. spelling van bezitsvormen (bezits-s, apostrof, genitief)

1. HOOFDREGEL: Schrijf de bezits-s aan het grondwoord vast.

 • het woord eindigt op een medeklinkerteken: Desprezs compositie, Delvauxs oeuvre, Joliens tas, niemands knecht, Piets pan, Rogers fiets, Roths boeken, Sarahs jurk, vaders jas

 • het woord eindigt op een e die als een toonloze /e/, zoals in de, of niet uitgesproken wordt: Belgiës troeven, Carolines feestje, Dantes hel (naast Dante's hel), Mikes voorstel, tantes theekransje

 • het woord eindigt op een combinatie van klinkertekens die tot dezelfde lettergreep behoren: Bodifées verhaal, Curaçaos regering, De Croos campagne, Disneys meesterwerk, Dubais haven, grootmoes stoel, Rays plan, Reynebeaus boek, Sofies keuze

 • het woord eindigt op é: Hergés strips, Aimés hart

 

1.1. UITZONDERING: Laat de bezits-s weg en schrijf een apostrof als het grondwoord op een s of in de uitspraak op een sisklank eindigt.

 • het woord eindigt op een s: Els' voorstel, Jacques’ baard, Louis’ hond, Wannes’ lied

 • het woord eindigt in de uitspraak op /s/, /z/, /sj/ of /zj/: Felix’ zoon, Flash’ ruimteschip, Iljitsj’ noodlottige einde, Inez’ kind, Joyce' boeken, Mulisch’ boek, Peruzovic’ elftal

 

1.2. UITZONDERING: Schrijf een apostrof vóór de bezits-s als de combinatie zonder apostrof tot een verkeerde uitspraak zou leiden. Dat is het geval als het woord eindigt op een lange klinker die met één teken wordt geschreven (a, e, i, o, u of y).

Ali's dapperheid, baby's nieuwe kleertjes, Chloë's kudde, Dalí's snor, Dante's hel (naast Dantes hel), ma's goede raad, Manu's offerte, Mia's succes, Pele's dribbel, Romeo's liefde, Yoko's stem

 

1.3. UITZONDERING: Schrijf een apostrof vóór de bezits-s bij initiaalwoorden en bij combinaties met losse cijfers, losse letters of bijzondere tekens. Schrijf ook een apostrof vóór de bezits-s bij letterwoorden die met een of meer hoofdletters worden geschreven.

 • bij een initiaalwoord: KLM's vluchtschema

 • bij een combinatie met losse cijfers, losse letters of bijzondere tekens: AC/DC's concert, K3's optreden

 • bij een letterwoord met een of meer hoofdletters: ABBA's succes, OVAM's herbruikbare agenda

 

De bovenstaande regels gelden ook voor de -s in combinaties van bijvoeglijke naamwoorden en iets, niets, wat, veel, weinig of wat voor: iets goeds, niets extra's, iets cosy's. Als het bijvoeglijk naamwoord eindigt op een s of op een of meer medeklinkers die als een sisklank worden uitgesproken, wordt er niets toegevoegd: iets vies, niets Belgisch, iets complex, iets Jiddisj.


zelfstandige naamwoorden - 2. spelling van meervouden
zelfstandige naamwoorden - 3. spelling van verkleinwoorden

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons