zelfstandige naamwoorden - 2. spelling van meervouden

1. HOOFDREGEL: Schrijf de meervoudsuitgang aan het grondwoord vast. Pas waar nodig de regels toe voor enkele of dubbele klinker en enkele of dubbele medeklinker.

 • het woord eindigt op een medeklinkerteken: ayatollahs, clubs, diners, de Dutrouxs, handen, Hunnen, lasers, leraren, pince-nezs, sokken, vips

 • het woord eindigt op een e die als een toonloze /e/, zoals in de, of niet uitgesproken wordt: andantes (naast andante's), campagnes, lentes, tapes, tunes, weiden

 • het woord eindigt op een combinatie van klinkertekens die tot dezelfde lettergreep behoren: bonsais, cowboys, hindoes, koffies, logees, niveaus

 • het woord eindigt op é: cafés, logés

 

1.1. UITZONDERING: Schrijf een apostrof vóór de meervoudsuitgang -s als de combinatie zonder apostrof tot een verkeerde uitspraak zou leiden. Dat is het geval als het woord eindigt op een lange klinker die met één teken wordt geschreven (a, e, i, o, u of y).

aloë's, accu's, de Allende's, andante's (naast andantes), auto's, duo's, haiku's, hobby's, opa's, petunia's, taxi's, ufo's

 

1.2. UITZONDERING: Laat de meervouds-s weg bij een grondwoord dat eindigt op een niet-uitgesproken s.

sommige Dubois, de chassis, enkele compromis (naast enkele compromissen), twee tournedos

 

1.3. UITZONDERING: Schrijf een apostrof vóór de meervoudsuitgang van een initiaalwoord, een cijfer, een losse letter (of lettercombinatie), een bijzonder teken of een combinatie ervan. Schrijf ook een apostrof in het meervoud van een letterwoord dat met een of meer hoofdletters wordt geschreven.

 • bij een initiaalwoord: CEO's, gsm’s, pc’s, sms'en

 • bij een cijfer: 7's, 10'en

 • bij een losse letter: a’s, ij's, m'en

 • bij een bijzonder teken: &’s, +'en

 • bij een combinatie: A4’s, mp3's

 • bij een letterwoord met een of meer hoofdletters: FAQ's

 


 

2. Schrijf -ieën in het meervoud van grondwoorden op -ie als de -ie in het meervoud beklemtoond is. Schrijf -iën als de -ie in het meervoud onbeklemtoond is.

klemtoon op de -ie
categorieën, ceremonieën, fantasieën, knieën, theorieën

geen klemtoon op de -ie
bacteriën, ceremoniën, evangeliën, oliën, poriën

 


 

3. Schrijf een meervouds-n bij woorden zoals alle, beide, degene, enkele, meeste, sommige, vele als ze naar personen verwijzen én zelfstandig worden gebruikt. Schrijf geen meervouds-n als niet aan beide voorwaarden is voldaan. Zo'n woord wordt zelfstandig gebruikt als er geen zelfstandig naamwoord op volgt en het woord ook niet kan worden aangevuld met een zelfstandig naamwoord uit dezelfde of uit de voorafgaande zin.

met meervouds-n
- De boeren gingen beiden naar de markt. Volgens sommigen waren het geen boeren maar oplichters.

zonder meervouds-n
- Beide boeren gingen naar de markt.
- De vroege boeren hebben een betere plaats dan de late (late is niet zelfstandig maar bijvoeglijk gebruikt: je kunt er de late boeren van maken).
- Beide koeien liepen naar hun stal.
- De koeien liepen beide naar hun stal.


zelfstandige naamwoorden - 1. spelling van bezitsvormen (bezits-s, apostrof, genitief)
zelfstandige naamwoorden - 3. spelling van verkleinwoorden

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons