zich situeren*

Zich situeren* is niet correct. In België komt het wederkerende gebruik van situeren wel voor, maar het is geen standaardtaal. Standaardtaal zijn naargelang van het geval onder meer zich voordoen, zich bevinden, verband houden met, deel uitmaken van, thuishoren in, plaatsvinden en zich afspelen.

 • Het probleem doet zich vooral voor op mentaal vlak.
 • De kern van de storm bevindt zich ongeveer 175 km ten zuidoosten van de Kaapverdische Eilanden.
 • Deze opleiding maakt deel uit van de permanente vorming praktische theologie.
 • Het verhaal speelt zich af in het feodale Japan van de 17e eeuw.

Situeren (zonder zich) is wel correct. Het betekent onder meer 'plaatsen, een plaats geven in de ruimte of de tijd'.

 • Het ontstaan van de polyfonie is te situeren in de 9e eeuw.

Taaladvies.net
Situeren (zich -)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons