zijn: de doelgroep zijn / is jongeren

In zinnen met het koppelwerkwoord zijn is het onderwerp van de zin niet altijd even makkelijk te herkennen. Daardoor is het soms onduidelijk of de persoonsvorm in het enkelvoud of het meervoud moet staan.

In een zin als De doelgroep zijn jongeren bijvoorbeeld is het meervoudige jongeren als onderwerp van de zin op te vatten en daar hoort de persoonsvorm zijn bij. Die formulering met een meervoudige persoonsvorm heeft voor de meeste taalgebruikers de voorkeur. De betekenis van zijn is dan 'vormen' (jongeren vormen de doelgroep). In een bijzin komt het onderwerp jongeren dan vooraan te staan (… omdat jongeren de doelgroep zijn).

Een zin als De doelgroep is jongeren is minder gebruikelijk maar niet uitgesloten. De betekenis van zijn is dan 'bestaan uit' (de doelgroep bestaat uit jongeren). In een bijzin komt het onderwerp doelgroep dan vooraan te staan (… omdat de doelgroep jongeren is). Na is kan in principe een dubbelepunt staan: De doelgroep is: jongeren.

Taaladvies.net
De doelgroep is / zijn jongeren

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons