zijzelf / zij zelf, henzelf / hen zelf

Alle vormen zijn correct, maar er is een verschil in gebruik. Zelf wordt aan het persoonlijk voornaamwoord zij of hen vast geschreven als het een versterkende functie heeft.

  • Zijzelf zijn daar helemaal niet van op de hoogte.
  • Volgens mij is die auto van henzelf.

Zelf kan een apart woord zijn dat volgt op het voornaamwoord zij of hen. De twee woorden krijgen dan een aparte klemtoon. Er kan een korte pauze vóór zelf komen. Zelf heeft de betekenis 'persoonlijk, op eigen houtje, eigenhandig'.

  • Dat zouden zij zelf nooit doen.
  • Het cadeau van de kinderen is door hen zelf gemaakt.

Taaladvies.net
Je zelf / jezelf

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons