zin zonder persoonsvorm, zin zonder onderwerp

Soms worden in een tekst zinnen zonder persoonsvorm of onderwerp gebruikt. Net als gewone volzinnen schrijven we zulke zinnen met een beginhoofdletter en een punt (of een ander leesteken) op het eind.

Zinnen zonder persoonsvorm of onderwerp worden soms gebruikt om een tekst dynamischer te maken. In wervende teksten bijvoorbeeld wordt dat weleens gedaan, als bewuste stijlkeuze. Bijvoorbeeld: Natuur is belangrijk. Voor u. Voor mij. Voor ons allemaal. Over het algemeen is het aan te raden om zuinig te zijn met het gebruik van zulke zinnen. Een overdreven gebruik ervan kan een tekst hakkelig maken en een irriterend effect hebben op de lezer.

Als antwoord op een vraag zijn zinnen zonder persoonsvorm of onderwerp heel gewoon: Waar speelt het verhaal zich af? In Nederland; Wie is het hoofdpersonage? Emma.


ellips (taalkundige term)

Taaladvies.net
Ellips

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons